آموزش برنامه نویسی به کودکان به شیوه ای کاملا جذاب

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

10

عدد دروه آموزشی

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

آموزش های پیشنهادی

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره برنامه نویسی کودکان

ثبت نام زود هنگام!